• 1

  Thiên địa vô tư, tích thiện tự nhiên thiện
  Thánh hiền hữu giáo, tu thân khả dĩ vinh

  Lược dịch:

  Trời đất vô tư, làm điều thiện tự nhiên được thiện
  Thánh hiền có dạy, lo tu thân có thể được vinh

 • 2

  Tân niên, hạnh phúc bình an tiến
  Xuân nhật, vinh hoa phú qúy lai

  Lược dịch:

  Năm mới, hạnh phúc bình an đến
  Ngày xuân, vinh hoa phú qúy về

 • 3

  Ðịa sinh tài, thế nghiệp quang huy
  Thiên tứ phúc, gia thanh hiện thái

  Lược dịch:

  Ðất sinh tài nghiệp đời sán lạn
  Trời ban phúc, nhà tiếng tốt tươi

  caudoi2.jpg
 • 4

  Phúc mãn đường, niên tăng phú qúy
  Ðức lưu quang, nhật tiến vinh hoa

  Lược dịch:

  Phúc đầy nhà, năm thêm giàu có
  Ðức ngập tràn, ngày một vinh hoa

 • 5

  Trúc bảo bình an, tài lợi tiến
  Mai khai phú qúy, lộc quyền lai

  Lược dịch:

  Trúc giữ bình yên, thêm tài lợi
  Mai khai phú qúy, lại lộc quyền

 • 6

  Tiên tổ phương danh lưu quốc sử
  Tử tôn tích học hiển gia phong

  Lược dịch:

  Tiên tổ danh thơm ghi sử nước
  Cháu con tích học nổi cơ nhà

 • 7

  Liên tọa đài tiền hoa hữu thực
  Bồ đề thụ thượng qủa thanh nhàn

  Lược dịch:

  Tòa sen đài trước hoa đầy đủ
  Cổ thụ bồ đề qủa thanh nhàn

 • 8

  Đa lộc, đa tài, đa phú quý

  Đắc thời, đắc lợi, đắc nhân tâm

  Lược dịch:
  Nhiều lộc, nhiều tài, nhiều của cải
  Gặp thời, được lợi, được lòng người

 • 9

  Ngoài cửa mừng Xuân nghênh Ngũ Phúc
  Trong nhà chúc Tết hưởng Tam Ða

  Lược dịch:

  Ngũ phúc lâm môn … còn thiếu
  Tam nguyên khai thái … có thừa

 • 10

  “Thiên tăng tuế nguyệt, niên tăng thọ
  Xuân mãn càng khôn, phúc mãn đường”

  Lược dịch:

  Trời thêm tuổi mới, năm thêm thọ
  Xuân khắp càn khôn, phúc khắp nhà

  Nguồn: eva.vn

Chia sẻ.

Giới thiệu về Tác giả

Software Evolution

CỘNG ĐỒNG GIẢI TRÍ VIỆT
KẾT NỐI – GIAO LƯU – CHIA SẺ

Để lại một Trả lời