Phúc Đầy Nhà Năm Thêm Giàu Có

Đức Ngập Tràn Ngày Một Vinh Hoa

phucdaynha

Ngày Xuân Hạnh Phúc Bình An Đến
Năm Mới Vinh Hoa Phú Quý Về.

ngayxuanhanhphuc

Xuân Sang Cội Phúc Sinh Nhành Lộc

Tết Về Cây Đức Trổ Thêm Hoa

xuansangcoiphuc

Xuân Đáo Bình An Tài Lợi Tiến
Mai Khai Phú Quý Lộc Quyền Lai.

Thiên Tăng Tuế Nguyệt Niên Tăng Thọ

Xuân Mãn Càn Khôn Phúc Mãn Đường

Chúc Tết Đến Trăm Điều Như Ý
Mừng Xuân Sang Vạn Sự Thành Công

Nguồn: chuctet2016vn.com

Chia sẻ.

Giới thiệu về Tác giả

Software Evolution

CỘNG ĐỒNG GIẢI TRÍ VIỆT
KẾT NỐI – GIAO LƯU – CHIA SẺ

Để lại một Trả lời