1

Hồn Ma Truyền Kiếp

– Dưới quê trời mau tối quá hả anh? Mới bảy giờ mà em có cảm giác như khuya lắm.…

0

Nanh trắng – phần 10

Chương 10: Sói được nghỉ ngơi Về tới San Francisco, Nanh Trắng rất ngạc nhiên. Ở đây các thượng đế…

1

Hồn Ma Truyền Kiếp

– Dưới quê trời mau tối quá hả anh? Mới bảy giờ mà em có cảm giác như khuya lắm.…